Wyniki postępowania nr 10/2018

W związku z brakiem podpisanej umowy na dostawę środka trwałego określonego postępowaniem ofertowym nr 10/2018, postępowanie pozostaje nierozstrzygnięte.